Platsimängud suur- ja väikeüritustel

Tegevused toimuvad ühel platsil - väljakul, mis asub ürituse toimumiskoha vahetus läheduses, kuhu on kõigil osalejatel lihtne ligipääs. Moodustame 4-10 võistkonda, igas võistkonnas 10-40 osalejat, kes sooritavad erinevaid meeskonnaharjutusi ja tegevusi, mis on jõukohased kõigile. Suvepäevade päevajuht tutvustab võistkondadele ülesandeid ja osalejad valivad endi hulgast esindajad ning instruktorid jälgivad sooritusi ja panevad kirja tulemused. Võistkonnakaaslased, kes ei osale, saavad kaasa elada oma võistkonna sooritustele. Platsimänge saab läbi viia ka stiiliüritusena, kus tegevused ja meeleolu on vastavuses valitud stiiliga.