Meeskonnamängud

Vastavalt osalejate arvule moodustame grupid, kes sooritavad erinevaid meeskonnaharjutusi, mis on jõukohased kõigile. Igas tegevuskohas selgitab instruktor ülesande ja fikseerib tulemuse (mängude nimekirja ja eesmärgid kooskõlastame iga kliendiga eraldi).