Meeskondlik strateegiamäng

Moodustame meeskonnad vastavalt osalejate arvule, igas meeskonnas kuni 10 liiget. Osalejad saavad legendi, kuhu on märgitud 20-30 tegevuskohta, millest osa on mehitatud ja osa varustatud ülesandega. Ajaliselt ja vahemaid arvestades on kõiki tegevuskohti võimatu läbida, seega tuleb teha valik. Erinevate tegevuskohtade läbimine ja ülesande õige ja kiire lahendamine annab vastavalt punkte. Üritusel kasutame raadiojaamu, GPS-e, kaugusmõõdikuid, erinevaid kaarte ja muud varustust.