MEESKONNATÖÖ KOMPLEKS-SITUATSIOONI HARJUTUSED

Kompleksharjutuste-situatsioonide edukaks lahendamiseks peab meeskond planeerima tegevused, jagama ressursse ja olema valmis olukorramuutusteks. Seikluspartner OÜ välikoolitus on terviklik, kus hinnatakse ja analüüsitakse kogu testharjutuse teostust ning iga etappi eraldi.

Praktilistel testharjutustel paneme proovile Teie:

  • Organiseerimis-juhtimisvõime
  • Tähelepanuvõime
  • Keskendumise ja otsustamisvõime
  • Kommunikatsioonivõime
  • Mõtlemise ja reageerimiskiiruse
  • Loogilise mõtlemise ja teadmised
  • Loomingulisuse
  • Füüsilise valmisoleku